Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnosti

I. OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA INTERNETSKU TRGOVINU

»FOTO.DIGIFIL.net.«

Opće odredbe

Čl.1.

Vlasnik internetske trgovine za prodaju tiskovina »FOTO DIGIFIL.net« i ugovorna strana u poslovnom odnosu s Naručiteljem je Belteh usluge d.o.o., sjedište: Ulica Svetog Mateja 127, 10010 Zagreb, OIB: 10995498958 (u daljnjem tekstu Belteh usluge).

Upotrebom internetske trgovine »FOTO DIGIFIL.net«, korisnici prihvaćaju sve uvjete navedene u daljnjem tekstu. Belteh usluge će nastojati objavljivati samo točne i vjerodostojne informacije. Belteh usluge zadržavaju pravo izmjene sadržaja na internetskim stranicama bez prethodne obavijesti i ne preuzima odgovornost za moguće posljedice tih promjena.

Ugovorni odnos između Naručitelja i Belteh usluga nastaje trenutkom primitka Naručiteljeve narudžbe od strane Belteh usluga. Naručitelj može Belteh uslugama dostaviti narudžbu korištenjem programa »DIGIFIL AlbumMaker PRO«, elektronskom poštom, telefaks porukom, poštom ili osobno.

Proizvodi

Čl.2.

 Nazivi proizvoda koji se nude i opis njihovih glavnih svojstava nalaze se na internetskim stranicama www.foto.digifil.net.

 Cijene

Čl.3.

Sve cijene proizvoda u internetskoj trgovini izražene su u kunama s uključenim PDV-om. Svi naplatni poslovi vršit će se u kunskoj valuti. Navedene cijene u internetskoj trgovini vrijede isključivo za narudžbe preko Interneta. Cijene vrijede do objave novog cjenika u internetskoj trgovini »FOTO DIGIFIL.net«.

Cijena proizvoda uvećava se za troškove dostave. Troškovi dostave s uključenim PDV-om iskazani su na cjeniku.

Način plaćanja

Čl.4.

Moguća su dva načina plaćanja:

1. Plaćanje po pouzeću

Plaćanje po pouzeću moguće je samo na prostoru Republike Hrvatske. Iznos narudžbe, uvećan za troškove dostave, Naručitelj plaća službeniku Hrvatske pošte d.d. prilikom preuzimanja robe.

2. Plaćanje po predračunu

U slučaju plaćanja po predračunu, po poslanoj narudžbi primit ćete e-mail poruku s priloženim predračunom.  Po primitku Vaše uplate, isporučit ćemo Vam proizvod poštom ili na drugi dogovoreni način.

Dostava

Čl.5.

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, dostavu na području Republike Hrvatske vrši Hrvatska pošta d.d. Dostava se u pravilu vrši u prijepodnevnim satima. Ako ste tada odsutni, službenik Hrvatske pošte d.d. ostavit će vam obavijest s kojom možete paket kasnije preuzeti na pošti.

Rok isporuke proizvoda

Čl.6.

Isporukom proizvoda smatra se trenutak primitka pošiljke od strane kupca.

Belteh usluge se obvezuju pošiljku predati Hrvatskoj pošti d.d. odmah po dovršetku procesa izrade proizvoda koji je predmet narudžbe, a najkasnije 14 dana od dana primitka narudžbe. Rok isporuke ovisi o Hrvatskoj pošti d.d., na što Belteh usluge nemaju utjecaja.

U slučaju da tiskovine zbog više sile (izvanrednih okolnosti, tehničkih poteškoća kao što je kvar stroja i sl.) u navedenom roku nije moguće izraditi, kupac će biti obavješten o problemu i time se rok izrade produžuje do popravka kvara.

Reklamacije

Čl.7.

Reklamacija je moguća samo ukoliko se radi o vanjskim oštećenjima proizvoda. Za greške u oblikovanju od strane kupca (npr. pravopisne pogreške, korištenje fotografija loše kvalitete, izbor boje podloge i sl.), Belteh usluge ne odgovaraju.

Naručitelj je dužan vanjska oštećenja proizvoda reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije u roku tri dana od dana isporuke. Kasnije reklamacije neće se uvažavati.

Reklamacija se može poslati poštom na adresu Belteh usluge d.o.o., Ivekovićeve stube 9, 10000 Zagreb, zatim elektronskom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefaksom na broj 01 / 4921 886.

Belteh usluge se obvezuju dati pisani odgovor na reklamaciju u roku tri dana od primitka iste. U slučaju prihvaćanja reklamacije, Belteh usluge mogu o svom trošku tražiti od Naručitelja povrat proizvoda, o čemu će uputiti Naručitelja u odgovoru na reklamaciju.

Belteh usluge se obvezuju Naručitelju isporučiti ispravan proizvod u roku ne dužem od 14 dana od dana prihvaćanja reklamacije.

Odustajanje od kupnje

Čl.7.

Naručitelj ne može odustati od kupnje, nakon primitka njegove narudžbe od strane Belteh usluga, budući se radi o proizvodu izrađenom isključivo za Naručitelja i na temelju njegove specifikacije.

Iznimno, Belteh usluge mogu odobriti Naručitelju odustajanje od kupnje, ukoliko proces izrade proizvoda još nije započeo, što Naručitelj može provjeriti telefonskim upitom na broj 01 / 8891 192, ili upitom slanjem elektroničke pošte na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

II. IZJAVA O PRIVATNOSTI

1. Podaci voditelja obrade podataka (u daljnjem tekstu: Društvo):

Naziv Društva: Belteh usluge d.o.o.

Sjedište Društva: Ulica Svetog Mateja 127, 10 010 Zagreb, Hrvatska.

OIB Društva: 10995498958

E-pošta Društva: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon Društva: 01/ 8891 192

2. Opće odredbe

Društvo poštuje privatnost kupaca svojih proizvoda, korisnika svojih usluga, zatim osoba koji se zanimaju za naše usluge, kao i svih osoba, koji se pojavljuju na fotografijama u proizvodima Društva (u daljem nastavku: Korisnik/-ci). Svi osobni podaci dobiveni od Korisnika služe za poboljšanje kvalitete naše ponude/usluge. Zaštita osobnih podataka Korisnika je za Društvo obveza, na koju Društvo u svim segmentima svog poslovanja obraća posebnu pozornost. Svi naši zaposlenici obavezni su pridržavati se važećih propisa za zaštitu podataka.

Ova Izjava o privatnosti daje se sukladno članku 13. Uredbe EU 2016/679, o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR), a koji definira koji se osobni podaci Korisnika registriraju prilikom posjeta Internetskoj stranici www.foto.digifil.net (u daljnjem tekstu: „Internetska stranica“), odnosno, prilikom naručivanja naših proizvoda i usluga, kao i način na koji Društvo koristi te osobne podatke.

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka Korisnika

Ako Korisnik posjeti našu Internetsku stranicu, onda će naš mrežni poslužitelj temeljem općih postavki pretrage, privremeno pohraniti određene osobne podatke Korisnika i to:

- IP adresa,
- datum i sat posjete ,
- sadržaj zahtjeva (konkretna stranica),
- status pristupa/statusni kod HTTP,
- količina prenesenih podataka,
- internetska stranica, s koje zahtjev dolazi (referrer URL),
- internetski preglednik (“Browser”),
- operacijski sistem i njegovo sučelje,
- jezik in verzija programske opreme internetskog preglednika,
- konačni uređaj,
- razlučivost zaslona,
- dubina boje zaslona,
- potpora Flash,
- potpora Javascript.

Osim gore navedenog, Društvo osobne podatke obrađuje samo onda, kada ih Korisnik Društvu preda dobrovoljno, npr. prilikom registriranja na Internetskoj stranici, prilikom naručivanja proizvoda i/ili usluga Društva, zatim vezano za ispunjenje narudžbe Korisnika, za potrebe anketa, nagradnih igara ili online prijave.

Fotografije Korisnika koriste se isključivo za izradu foto-proizvoda, prema narudžbama Korisnika. Nakon izvršenja pojedine narudžbe, sigurnosna kopija datoteke s narudžbom Korisnika, pohranjuje se u arhivi Društva, pod brojem narudžbe, na razdoblje od 3 godine, u cilju obrade dodatnih narudžbi ili eventualnih prigovora. Korisnici imaju mogućnost u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje bilo koje, ili svih datoteka sa svojim fotografijama iz arhive Društva.

4. Prijenos podataka

Osjetljivi podaci, kao korisničko ime, lozinka, adresa, informacije o načinu plaćanja, ne prenose se i pohranjuju se na sigurnosnim poslužiteljima.

Društvo ne omogućuje plaćanje svojih proizvoda i usluga kreditnim/debitnim karticama, te u tom smislu niti ne prikuplja, niti raspolaže takvim informacijama Korisnika.

Prijenos osobnih podataka državnim organima može se obavljati samo u skladu s obvezujućim propisima. Bez izričite suglasnosti Korisnika, njihovi se osobni podaci se ne smiju otkriti trećim privatnim osobama.

Zaposlenici Društva obvezni su pridržavati se pravila o čuvanju i povjerljivosti podataka kao i važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Društvo povjerava drugim društvima i pojedincima ispunjavanje pojedinih dijelova usluge, kao na primjer tisak, slanje i dostavu naručenih proizvoda. Takvi pružatelji usluga imaju pristup onim osobnim podacima Korisnika, koji su potrebni za izvršenje ugovorene usluge i smiju ih koristiti samo za tu svrhu. Takvi pružatelji usluga smatraju se izvršiteljima obrade u smislu GDPR-s te su obvezni podatke koristiti i obrađivati isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka kao i ovom Izjavom o privatnosti. Izvršitelji obrade podataka moraju na takav način obrađivati osobne podatke, da uz poduzimanje odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera osiguraju odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu protiv nedopuštene ili bespravne obrade podataka, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Zato izvršitelji obrade podataka tijekom ugovorno-pravnog odnosa s Društvom obraćaju posebnu pozornost na pridržavanje propisa zaštite podataka i tajnosti.

Pružatelj usluga hostinga i poslužitelja

Forma Brežice d.o.o.

Sjedište: Mladinska ulica 3, SI-8250 Brežice

Porezni broj: SI76116042

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pružatelj usluga tiska:

Forma Brežice d.o.o.

Sjedište: Mladinska ulica 3, SI-8250 Brežice

Porezni broj: SI76116042

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kuriri / dostava:

Hrvatska pošta d.d.

Sjedište: Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb

OIB: 87311810356

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

5. Obrada i svrha obrade podataka

Osobni podaci koje je Korisnik dao koriste se u svrhu obrade i ispunjenja narudžbe te se daju dobrovoljno. Ukoliko Korisnik svoje osobne podatke ne ustupi Društvu, neće moći predati Narudžbu niti će je Društvo moći obraditi i izvršiti.

Osobni podaci Korisnika, koriste se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka isključivo u svrhu za koju su prikupljeni te s ciljem očuvanja opravdanih poslovnih interesa Društva.

Osobne podatke Korisnika koristimo za potrebe anketa vezanih za proizvode i usluge Društva te u marketinške svrhe, samo ako je Korisnik za to prethodno dao svoju suglasnost. Korisnik svoju suglasnost za obradu u marketinške svrhe može u svakom trenutku povući.

6. E-mail obavijest (“Newsletter”)

U slučaju prijave za newsletter, e-mail adresa Korisnika koristi se u marketinške svrhe, za slanje ponuda i obavijesti Društva, sve dok se Korisnik ne odjavi. Odjava je moguća u svakom trenutku i može se napraviti putem linka koji je dostupan u svakom newsletter-u.

Prema važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, Korisnik ima pravo na vlastiti zahtjev pristupiti svojim osobnim podacima, zatražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade podataka koji se odnose na Korisnika i pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka.

7. Uporaba kolačića (“Cookies”)

Internetske stranice www.foto.digifil.net koristi kolačiće (HTTP cookies).

Kolačićima Vas ne identificiramo osobno. Koristimo ih isključivo u svrhu poboljšavanja funkcioniranja naših internetskih stranica. Korištenjem naših internetnih stranica, slažete se s time da internetske stranice www.foto.digifil.net instalira kolačiće na Vaš uređaj.

ŠTO SU KOLAČIĆI?

Kolačići su manje tekstualne datoteke, koje ne mogu naštetiti Vašem uređaju i preko njih ne može doći do nikakve zloupotrebe Vaših osobnih podataka. Upravljanje s kolačićima je prepušteno Vama odnosno internetskom pregledniku kojeg koristite.

ZAŠTO NAŠE INTERNETSKE STRANICE TREBAJU KOLAČIĆE?

Glavna funkcija kolačića je omogućavanje našem serveru, da Vas "prepozna" do te mjere, da Vam može prikazivati naše internetske stranice na za Vas optimalan način.

ZAŠTO NAŠE INTERNETSKE STRANICE UPOTREBLJAVAJU KOLAČIĆE?

Na našim internetskim stranicama upotrebljavamo kolačiće prije svega za komunikaciju između Vašeg internetskog preglednika in servera, koji priprema sadržaje za prikaz i priprema statistiku posjećenosti stranica. To je iznimno važno, jer na temelju Vašeg pretraživanja prepoznajemo, koji sadržaji Vas zanimaju. Jedino tako možemo optimizirati te sadržaje, kako bismo Vam ih mogli prikazati još kvalitetnije i ažurnije.

KOJE KOLAČIĆE NAŠE INTERNETSKE STRANICE UPOTREBLJAVAJU?

Naziv kolačića

Svrha

Rok trajanja kolačića

AdWords - A, AdsUserLocale, I,
SAG, aptenv, mid

Omogućuje analizu prodaje, statistiku pregleda stranica i ponovno targetiranje korisnika.

90 dana

Facebook - locale, datr,
reg_fb_ref, reg_fb_gate

Za povećanje sudjelovanja naših korisnika na društvenim mrežama, analizu prodaje i ponovno
targetiranje korisnika.

Trajno

Google Analytics - utma

Omogućuje statistiku pregleda stranica.

2 godine

Google Analytics- utmb

Omogućuje statistiku vezano uz dolazak korisnika na stranice.

30 min

Google Analytics - utmc

Omogućuje statistiku vezano uz odlazak korisnika sa stranice.

Do zatvaranja preglednika

Google Analytics - utmz

Omogućuje statistiku posjeta i prodaje preko različitih kanala.

6 mjeseci

Google Analytics - utmv

Omogućuje segmentaciju korisnika na stranicama.

2 godine

Google Analytics - ga

Statistika pregleda stranica i analiza prodaje preko različitih kanala prodaje.

6 mjeseci

Google Analytics - cid

Statistika pregleda stranica i analiza prodaje preko različitih kanala prodaje.

6 mjeseci

ngEnabled

Omogućuje funkcionalnost za napredne preglednike.

10 godina

php, phtml, php3

Kolačić za sistem zendServer, kojeg koristimo na našem serveru.

Dok traje sesija

cookieAllow

Informacija o uporabi kolačića.

Trajno

Twitter - pid

Za povećanje sudjelovanja naših korisnika na društvenim mrežama

2 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KAKO MOGU UPRAVLJATI S KOLAČIĆIMA (Kako ih onemogućiti)?

Ukoliko ne želite upotrebljavati kolačiće, ili ste ih već primili, možete ih u bilo kojem trenutku obrisati, ili ograničiti njihovu upotrebu. Sljede uputstva za tri najčešće korištena internetska preglednika:

Google Chrome

1. Kliknite na izbornik na vrhu vašeg preglednika (tri točke gore desno) i izaberite »Postavke«.
2. Kliknite »Napredno«, pomaknite se do poglavlja »Privatnost i sigurnost« i kliknite gumb »Postavke sadržaja«.
3. Izaberite »Kolačići« i uredite postavke po želji.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1. Kliknite »Tools« na vrhu (desno) Vašeg preglednika, izaberite »Internet options«, pa kliknite na poglavlje »Security«.
2. Provjerite, da li je razina Vaše privatnosti podešena na "Medium", ili "Medium High", što će omogučiti upotrebu kolačića u Vašem pregledniku.
3. Razina privatnosti podešena na "High" onemogućit će korištenje kolačića.

Mozilla Firefox

1. Otvorite izbornik "Alati" na vrhu (desno, tri vodoravne crtice) Vašeg preglednika i odaberite »Mogućnosti«.
2. Izaberite ikonu »Privatnost«.
3. Kliknite »Ukloniti osobne kolačiće« i uredite postavke po želji

Koristite li neki drugi preglednik, u svakom od njih možete upravljati s kolačićima na sličan način, u izbornicima kojima se uređuju postavke privatnosti.

Želite li saznati više o kolačićima i zaštiti osobnih podataka, posjetite sljedeću stranicu: www.allaboutcookies.org

8. Sigurnosne mjere vezane za obradu podataka

Primjenom odgovarajućih opsežnih tehničkih i organizacijskih mjera, Društvo osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka i pruža odgovarajuću zaštitu protiv nedopuštene ili bespravne obrade podataka, slučajnog ili namjernog manipuliranja s podacima, gubljenja podataka, uništenja ili oštećenja. Naši sigurnosni postupci se neprekidno kontroliraju i ažuriraju sukladno s tehnološkim razvojem.

9. Prava Korisnika:

Vezano za obradu njegovih osobnih podataka, Korisnik ima GDPR-om zajamčena sljedeća prava:

1. Pravo Korisnika na pristup (čl. 15 GDPR-a)

Korisnik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima informacijama navedenim u čl. 15 GDPR-a.

2. Pravo na ispravak i brisanje (čl. 16 i 17. GDPR-a)

Korisnik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.

Korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 17 GDPR-a, npr. Ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni.

3. Pravo na ograničenje obrade (čl. 18 GDPR-a)

Korisnik ima pravo ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od uvjeta iz čl. 18 GDPR-a, npr. Korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka.

4. Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a)

U određenim slučajevima, koji su navedeni u čl. 20 GDPR-a, Korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu odnosno pravo zatražiti prijenos tih podataka drugom voditelju obrade.

5. Pravo na prigovor (čl. 21 GDPR-a)

U slučaju obrade podataka temeljem čl. 6., stavak 1. točka f) (obrada podataka za potrebe legitimnog interesa) Korisnik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Društvo tada više neće obrađivati osobne podatke Korisnika osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Korisnika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

10. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu (čl. 77 GDPR-a)

Ako Korisnik smatra da je Društvo prekršilo njegova prava povezana sa zaštitom osobnih podataka, onda molimo da stupi s nama u kontakt putem adrese e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bismo pokušali riješiti problem.

Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, svaki Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za nadzor nad propisima o zaštiti osobnih podataka, osobito u državi Europske unije u kojoj ima uobičajeno boravište, u kojoj je njegovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako Korisnik smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši odredbe GDPR-a.

Nadležno tijelo u smislu prethodnog stavka u Republici Hrvatskoj je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14

HR - 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web: www.azop.hr

Službenik za zaštitu podataka

Ako imate još pitanja povezanih sa zaštitom podataka, možete se slobodno obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka. Njegovi kontakt podaci su:

Ime službenika za zaštitu podataka: Danijel Malenica

Adresa: Ulica Svetog Mateja 127, 10 010 Zagreb, Hrvatska

E-pošta:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite." style="border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; color: #f37021;"> Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

IspisE-mail

Slike naših fotoknjiga

O nama

Naša tvrtka izrađuje fotoknjige od 2012. godine. Od tada do danas, već smo nekoliko puta promijenili način izrade i kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših proizvoda, s ciljem postizanja maksimalnog zadovoljstva naših kupaca. 

Najnoviji newsletteri

Foto.digifil.net koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti web trgovine. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više o kolačićima saznajte ovdje..

  Za nastavak pregleda i korištenja web stranice kliknite na gumb DA.
EU Cookie Directive Module Information